Đại sứ Campuchia: Sẽ nỗ lực hết mình trong công tác ngoại giao nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm