Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng”

Phóng sự ảnh Xem thêm