Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: Đội quân tình nguyện đặc biệt nhất thế giới

Phóng sự ảnh Xem thêm