Liên hợp quốc sát cánh cùng Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển bền vững

Phóng sự ảnh Xem thêm