Việt Nam cùng EU quản lý khủng hoảng, củng cố hòa bình quốc tế

Phóng sự ảnh Xem thêm