Tọa đàm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào: Trọn nghĩa, vẹn tình

Phóng sự ảnh Xem thêm