Bản tin Hữu nghị số 53 (14 - 20/10/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm