Việt Nam mong Campuchia hỗ trợ người gốc Việt giấy tờ pháp lý

Phóng sự ảnh Xem thêm