Bản tin Hữu nghị số 52 (07 - 13/10/2019)

Phóng sự ảnh Xem thêm