Phó Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp đoàn Chính hiệp tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thăm Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm