Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng tươi sáng trên nền tảng “kỳ tích”

Phóng sự ảnh Xem thêm