Cần có thêm sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động nhân đạo

Phóng sự ảnh Xem thêm