Ủy ban hòa bình Việt Nam không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác

Phóng sự ảnh Xem thêm