Hội nghị tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2018

Phóng sự ảnh Xem thêm