Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga tiếp đoàn Viện Liên kết Toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem thêm