Actionaid: một trong những mô hình hoạt động tốt tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm