Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Trưởng Đại diện tổ chức The Asia Foundation

Phóng sự ảnh Xem thêm