Mong muốn tiếp tục các hoạt động tại Việt Nam trong ít nhất 30 năm tới

Phóng sự ảnh Xem thêm