Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba khoá V nhiệm kỳ 2020-2025

Phóng sự ảnh Xem thêm