Đôi bạn voi Xung và Cung – biểu tượng của tình bạn hai nước Việt Nam – Liên Xô

Phóng sự ảnh Xem thêm