Hội nghị Liên tịch lần thứ X Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm