Ra mắt “ngôi nhà chung” cho những người từng công tác và học tập tại Braxin

Phóng sự ảnh Xem thêm