Chuyến bay đặc biệt kết nối Việt Nam - Châu Âu giữa tâm đại dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm