Đại sứ Tây Ban Nha nhận Kỷ niệm chương của Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm