Hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm sinh nhật Quốc Vương Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua

Phóng sự ảnh Xem thêm