Đại hội Đại biểu lần thứ III Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chi-lê

Phóng sự ảnh Xem thêm