Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc Philippines Rose Rizal tại Thái Nguyên

Phóng sự ảnh Xem thêm