Thế hệ trẻ sẽ tạo nên động lực mới cho các hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm