Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp