Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bạn bè quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp