Giao lưu hữu nghị, thông tin đối ngoại với đoàn tình nguyện viên Pháp

Phóng sự ảnh Xem thêm