Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia (khu vực phía Nam) lần thứ V

Phóng sự ảnh Xem thêm