Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Cơ quan thường trực Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm