Hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh Phú Yên

Phóng sự ảnh Xem thêm