Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tiếp Giám đốc cấp cao Quỹ châu Á

Phóng sự ảnh Xem thêm