Hơn 27.000 trẻ em thiệt thòi 6 tỉnh thành được hưởng lợi từ dự án của Save the Children International

Phóng sự ảnh Xem thêm