Trao 100 thiết bị năng lượng mặt trời cho các hộ khó khăn ở Hậu Giang

Phóng sự ảnh Xem thêm