Hội người Việt tại Pháp quyên góp quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt

Phóng sự ảnh Xem thêm