KOICA hỗ trợ Việt Nam rà phá 3.000 ha bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020

Phóng sự ảnh Xem thêm