Tổ chức Roots of Peace tiếp sức Quảng Trị "phủ xanh" vùng đất đạn bom

Phóng sự ảnh Xem thêm