Roots of Peace sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh

Phóng sự ảnh Xem thêm