Lễ ký kết Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt - Trung

Phóng sự ảnh Xem thêm