Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018

Phóng sự ảnh Xem thêm