Phủ xanh vùng đất bị ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm