Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam và Đoàn đại biểu thanh niên Đặc khu hành chính Hồng Kông thăm Cung Hữu nghị Việt – Trung

Phóng sự ảnh Xem thêm