Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch COVID-19'

Phóng sự ảnh Xem thêm