Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Pháp

Phóng sự ảnh Xem thêm