Tổng kết hoạt động 2017 của Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm