Trao bằng khen cho 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCPNN năm 2018

Phóng sự ảnh Xem thêm