Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào làm việc với Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm